โรโรโนอา โซโล ชายที่จะกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลก

0 Comments

โรโรโนอา โซโล ชายที่จะกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลก รางวัลนำจับ 320,000,000เบรี ค่าหัวเก่า (120,000,000 เบรี / 60,000,000 เบรี ) EB บ้านเกิดเกาะใกล้เคียงของราชอาณาจักรกัวในหมู่บ้านถัดจากหมู่บ้านชิโมสุกิ นักดาบเก่า / นักล่าเงินรางวัล นักเรียนของ Koshiro (เจ้าของดาบ) / Jurakil Mihawk รองแม่ Haki Special HK1 HK Ma Ma Haki สังเกต ผู้ใช้ 3 ดาบ Wadoichi Monchichi (หนึ่งใน 21 ดาบที่ดีที่สุดที่ใช้ในปาก) / Sandai Kitetsu (ดาบวิเศษที่ใช้ในมือซ้าย) / Chusui (1 ใน 21 ดาบที่ใช้ในมือขวา) ดาบหัก Yubashiri (หลังจากเอาชนะ CP9, ถูกทำลายระหว่างหลบหนี) […]